Anglické mená mužov: história ich pôvodu

Správy a spoločnosť

Anglické mená pre mužov
Anglické mená a priezviská mužov majú špeciálnehistória pôvodu, majú jasné prvky a zvláštne fonetické zloženie. Vznik a tvorba prezývok je výsledkom rôznych historických procesov. Štúdie ukázali, že staré anglické mená boli podobné slovám bežným v tom čase, a to ako podstatné meno, ako aj prídavné meno. Jediný dostupný časový rozdiel bol v použití častíc "ing", ktorý bol pridaný do prezývku a označuje osoby patriace do určitej rasy. Napríklad vzťah otca a syna.

V budúcnosti sa rituály pomenovania stali zložitejšími,boli pridané nové tradície a zvyky. Napríklad v 16. storočí prišla protestantská viera do Anglickej krajiny a stalo sa populárne, aby sa zo strán Novoročných a starých zákonov zobrali anglické mená mužov. Puritanizmus porodil iné pravidlá. Napríklad pri výbere prezývky pre novorodenca by nemali byť šťastní mladí rodičia, ale kmotovia, ktorí ho mali sprevádzať nielen na hriešnej zemi, ale aj v nebi.

Anglické mená a priezviská mužov
Avšak v snahe dosiahnuť krásnu výslovnosť boli mnohí uväznení, pretože nie všetky prezývky dostupné vo vyššie uvedených zdrojoch boli pozitívne.

Vtedy tu bola aj možnosťvynájdime anglické mená pre samotných mužov. V takýchto prípadoch eufóniu a význam prezývky, ktorá bola dávaná dieťaťu, bola priamo závislá od imaginárnych a rečových schopností krstných rodičov. Po nejakom čase sa začali objavovať zložité názvy, ktoré obsahovali niekoľko slov, ako aj jednotlivé frázy. Typické príklady takýchto "vytvárania mien" možno považovať za prezývky: Sorry-for-Sin (Som sorry-O-Sin) alebo Hew-Agag-in-kúsky-before-the-Lord (Agag Ruby-On-kúsky-before-Face-Lord).

V modernom svete, podobné anglické menámuži sú zriedkavé. Čoraz častejšie sa rodičia snažia dať svojmu dieťaťu špeciálnu, ale jednoduchú prezývku. Avšak pod vplyvom určitých tradícií sa dvojité mená rozšírili. Tak prvá prichádza prvé meno, potom stredné a potom len priezvisko. Takáto štruktúra je charakteristickým znakom moderných anglických plných mien.

Proces založenia priezvisk má tiež dlhú históriu. Existuje niekoľko skupín, ktoré sa líšia v spôsobe vytvárania druhej prezývky.

  1. Názov územia alebo lokality, v ktorej sa nachádzarodina žije. Tu sa použili názvy niektorých oblastí a oblastí pobytu, ako aj všeobecne uznávané označenia terénu a terénu.
  2. Z prezývok. Je pravda, že týmto spôsobom sa vytvorili nielen mnohé bežné mená, ale aj anglické mená mužov. To môže zahŕňať niektoré charakteristické črty správania a charakteru osoby, ktorá prešla do kategórie nominálnych hodnôt.
    Anglické plné mená
  3. Podľa okupácie. Táto skupina tradične zahŕňa všetky mená, ktoré pochádzajú z názvov niektorých profesií.
  4. Z osobných prezývok. Názov nie je bez rozumu sa nazýva druhé meno. Existuje veľa prípadov, keď sa meno otca stalo priezviskom pre svojho syna.

V súčasnosti sú najobľúbenejšie anglické mená: Mason, Jack, Logan, Oliver, Ryan, Aiden a ďalší.