Prvá a posledná manželka Fedora Emelianenka - Oksana

Správy a spoločnosť

Fedor Emelianenko je skutočný muž,ktorý je tvrdý a silný v ringu, ale starostlivý a milujúci doma. Jeho postoj k ženám bol vždy jemný a šokujúci, čo jednoznačne potvrdzuje manželka Fedora Emelianenka, Oksana. Táto žena sa stala prvou a hlavnou láskou svetového šampióna v boji proti sambo, s ktorou prekonali všetky ťažkosti a bolesti. Vďaka Oksane Fyodor si uvedomil, že rodina je najvyššou životnou prioritou, ktorá musí byť cenená a oceňovaná.

Narodenie lásky medzi Fyodorom a jeho ženou

Docela zaujímavé nie je len športkariéru majster sveta a svetovej triedy majster športu Fedor Emelianenko, ale aj jeho osobný život. Významný pre športovca a jeho manželka bol rok 1999, v ktorom vstúpili do legálneho manželstva, ktoré sa stalo prvým. Pár sa stretol v školských rokoch, a to v priekopníckom tábore, v ktorom Fyodor odpočíval a praktizoval svoju obľúbenú činnosť.

Prvá manželka Fedora Emelianenka v súčasnostiZoznámenie so svojím budúcim manželom pracovalo v detskom tábore ako poradca. Športovec bol tam na športových súťažiach a stretnutiach. Mladí ľudia sa okamžite navzájom páčili, preto sa známy čoskoro rozvinul do romantického vzťahu a manželstva.

V počiatočnom štádiu vzťahu sa dievča často po školení stalo doktorom pre Fedor, pokrývajúce odreniny a rany.

Čoskoro po svadbe mu Fedorova manželka Emelianenko dala vznešenú a milovanú dcéru, ktorú manželka nazvala Masha.

Bohužiaľ, tento zväz neexistoval vôbecdlho, a to - 7 rokov. Pár rozptýlený po vzájomnej dohode bez veľkých škandálov a publicity v tlači. Prvá žena Fedora Emelianenka v čase preukázala ženskú múdrosť a pár zachoval normálnu komunikáciu a teplé priateľské vzťahy.

manželka Fedora Emelianenka

Dôvod rozvodu od jeho prvej manželky

Hlavný záchvat vo vzťahu páru jevzhľad milovníka známeho športovca. Napriek vzájomnej láske a bežného dieťaťa manželka Fedora Emelianenka Oksana nemohla zavrieť oči k cudzoložstvu a odpustiť jej manželovi. V tejto súvislosti rodina Emelianenko zlyhala a pár sa náhle rozviedol.

Prvá žena Fedora Emelyanenka

Zaujímavý postup udalostí

Ďalší rok po tejto nepríjemnej udalostiv živote Fedora jeho priateľka menom Marina porodila svoju dcéru. Dievča sa volalo Vasilisa. Dva roky po narodení svojej dcéry manželia legalizovali svoj vzťah. O niekoľko rokov neskôr druhá žena porodila Fedora ďalšiu dcéru, Elizabeth. Druhá manželka Fedora Emelianenka Marina bola neverejná osoba, jej hlavnou povinnosťou bolo vytvoriť v dome pohodu a vychovávať deti.

oxana emelianenko manželka Fedora

Vráťte sa do rodiny

Druhé manželstvo bolo tiež krátkodobé a bohužiaľ,neúspešné. V čase, keď mladšia dcéra páru Lisa je 2 roky starý, Fedor rozhodne opustiť rodinu. Nečakaný obrat k Marina sa stal odchod jej manžela so svojou prvou ženou. Prvý a druhý rozvod veľmi ovplyvnil Theodora a stal sa hlboko veriaci človek. Toto rozhodnutie pre neho nebolo rýchlo, ale skôr zámerné. Preto je prvým krokom po návrate do prvej rodiny bola svadba, že iba klusavku ich vzťah.

Oksana Emelianenko, žena Fyodorovej, to skrývaje pripravený kvôli svojmu milému, aby šiel za všetko, obísť prekážky a protivenstvá. Motívy, na ktoré sa športovec vrátil do rodiny, nie sú tajomstvom. Sú to skutočné a hlboké pocity, ktoré sa počas rokov oddelenia neochladili. Pár vedel istotne, že spolu budú schopní prekonať všetky osudné udalosti a toto manželstvo bude posledným pre obidvoch. Hlavnou zárukou úspešných vzťahov medzi Fedorom a Oksanou je vzájomný rešpekt, dôvera a viera v Boha, ktorá chráni všetky láskyvé zväzy.