Populárne výroky veľkých ľudí o slobode. Aký je ich význam?

tvorenie

Rozprávanie veľkých ľudí o slobodesú početné. Prečo? Možno preto, že skoršia moc bojovala so slobodou. V minulosti nebolo možné stať sa slobodnou osobou. Toto slovo bolo vo všeobecnosti prikázané zabudnúť. Otroctvo, poddanstvo, zajatie - dnes to všetko nie je. Ale pred nejakým časom existovala. Ako viete, zakázané ovocie je sladké. A to bola sloboda pre ten okamih. Bolo to pre ňu, že mnoho veľkých osobností venovalo svoje vyhlásenia, básne a veľké prózy.

výroky veľkých ľudí o slobode

Je pravda, že to spôsobuje rozpor

Keď hovoríme o vyhláseniach veľkých ľudí o slobode,Najprv by som chcel spomenúť frázu, ktorá patrí takej slávnej osobe, ako je Erich Maria Remarqueová. Každý vie, kto to je. Talentovaný spisovateľ, verejný predstaviteľ a predstaviteľ stratenej generácie. Povedal, že skutočný idealista sa vždy usiluje o peniaze. Pretože peniaze sú sloboda a sloboda je život. Táto fráza spôsobila veľa rozporov. Presne povedané, nezastavujú ani dnes. Ale jedna vec je istá - pravda je v týchto slovách. A akékoľvek námietky, ktoré môžu vzniknúť po tomto vyhlásení, je ľahké vyvrátiť. Pretože ak nie duchovná sloboda, v každom prípade sú definitívne dané hmotné peniaze.

výroky veľkých ľudí o slobode

Pravda každodenného života

Hovory veľkých ľudí o slobode sú úžasné.jeho rôznorodosti. A ani nehovoríme o tom, že je veľa z nich, ale o tom, aký je iný zmysel, ktorý je do nich vložený. Immanuel Kant, nemecký filozof, tvrdil, že čím viac návykov človek má, tým menej slobody má. Jednoduchý výraz, ale koľko pravdy je v ňom. A nemusíte ani premýšľať, aby ste pochopili podstatu toho, čo bolo povedané. Skutočne, zvyky - to je to, čo človek potrebuje určitý čas. To sa stáva menej kvôli tomu, že niekto zvykol spať po večeri na dve hodiny, zatiaľ čo iní dôsledne strávia hodinu v počítačovej hre, a ešte iní počúvajú bezvýznamné drby na telefóne od priateľky z úcty alebo nepríjemnosti zavesiť. Čas je sloboda. Nesmie sa minúť na zbytočné. Od tohto človeka stráca čas i slobodu.

Sloboda v úprimnosti

Albert Camus, francúzsky spisovateľ, povedal: "Je slobodný, kto nemôže ležať." Stručný, ale zmysluplný výraz. Možno, ak vezmeme do úvahy vyhlásenia veľkých ľudí o slobode a otroctve, potom to bude ten, ktorý ovplyvní dušu každého človeka. Lies následuje všetko. Ak človek neklame, znamená to, že sa ho pokúšajú oklamať. Pomluva sa už dlho stáva neoddeliteľnou súčasťou života. Či už je to 10. storočie, 18. alebo náš čas. Camus správne poznamenal, že pre človeka je ľahké žiť, ak hovorí pravdu. Aj keď môže byť sám. Pretože nie každý má rád ľudí, ktorí vždy hovoria pravdu. Ona, ako viete, znižuje horšie ako nôž. Na druhú stranu má najcennejšiu vec - slobodu pred sebou. A to je dôležité.

vyhlásenia veľkých ľudí o slobode a otroctve

Rozprávanie súčasníkov

Hovorí veľkých ľudí o slobodežili pred niekoľkými storočiami, trochu odlišnými od tých, ktoré sú súčasťou našich súčasníkov. Táto téma stratila svoju relevanciu, ale výrazy sa stali silnejšími a tvrdšími. "Sloboda začína, keď posielate všetky konvencie preč" - tieto slová patria Robertovi Heinleinovi, americkému sci-fi spisovateľovi. Môže byť považovaný za súčasníka, pretože žil a pôsobil vo svojich aktivitách od začiatku do konca minulého storočia. A on povedal naozaj dobré slová. Čo je to konvencia? To je niečo bežné, stereotypné, banálne. Niečo, čo rozhodne nemá rád iniciatívu osobu, ktorá je osoba s veľkým písmenom. Takí ľudia chcú byť slobodní, a oni sú takí, pretože skutočne pohŕdajú konvenciou. Idú ďalej, zatiaľ čo iní sa to bojí.

Rozprávanie veľkých ľudí na tému "Sloboda" -to nie sú len výrazy. To je tiež dôvod na rozmýšľanie. Každá takáto krátka fráza má hlbší význam. Slová sú rovnaké, ale pre každého z nás je v sebe niečo individuálne.