Technika reči je umenie krásne hovoriť. Ako sa naučiť technika správneho prejavu?

šľachtenia sám seba

Ako príjemné počúvať muža, ktorého rečgramotné a zaujímavé súčasne. Bohužiaľ, existuje veľmi málo takýchto ľudí. Väčšinu času je drvivá väčšina jazykovo viazaná, nemôže kompetentne konštruovať reči, gramaticky i štylisticky, používať slabú slovnú zásobu. A ak sa takí ľudia musia objaviť pred verejnosťou, je to poľutovaniahodné.

Komponenty krásnej reči

Technika reči je kombináciou viacerýchzložky, vedomosti, ktoré sa môžu postupne naučiť toto umenie. Zahŕňa niekoľko faktorov. A hlavným je dikcia. Technika reči by bola nemožná bez jasného výpovede zvukov - samohláskov a najmä súhlasov. Zdá sa, že je ľahké hovoriť jasne a jasne. V skutočnosti však ide o opak, a trénovanie dikcie môže trvať veľa času.

technika reči

Okrem toho je veľmi dôležité, aby ste mohli hovoriťpresvedčivo a emocionálne. Takto môžete publikum spravovať a ovplyvňovať ho. Výrazná, živá reč je tak schopná zachytiť ľudí, že súhlasia so všetkými argumentmi rečníka, nechcú to.

A ešte viac. Je dôležité vedieť, čo povedať. Technika reči skrýva veľa nuancií, ktoré musíte zvážiť a neustále držať vo vašej hlave.

Možno hovorca terapeut?

Možno bude veľmi dobre, že si budete musieť pamätaťako expert, a to napriek skutočnosti, že ste už z doby, kedy je to potrebné. Niektorí ľudia majú v ústach skutočný neporiadok a niektoré zvuky sú úplne úplne zlé.

Technika dychovej reči

Niekedy stačí pochopiť, že vyje nesprávne začať hovoriť správne. Často sa však stáva, že je veľmi ťažké situáciu napraviť, a tak ani nezačnú. História vie mnoho príkladov známych rečníkov, ktorí nemajú žiaden zvuk, ale to ich nezastavilo v tom, aby vyhrali publikum.

Ideme do lekcie ruského jazyka?

Ale ruský by si to nemohol spomenúť.Vynikajúca technika reči je nepredstaviteľná bez použiteľného materinského jazyka. Sme veľmi chudobní a mrzačíme reč, používame slová - parazity a nesprávne klademe dôraz. Čo môžem povedať o bežných ľuďoch, či už z televíznych obrazoviek, alebo z rádia - z úst profesionálnych vysielateľov alebo novinárov - znova a znova nafúknuté. Čo z toho vyplýva? Táto moderná televízia je veľmi škodlivá, a to aj z hľadiska jednej techniky reči. A nechcem hovoriť o spoľahlivosti informácií, najmä preto, že ide o úplne iný rozhovor. A preto sa vráťme k problému, ktorý uvažujeme. Koncepcia rečovej technológie je veľmi priestranná, ale gramotnosť má prvé miesto. Chcete byť skutočne dobrým rečníkom? Buďte láskaví, skúmajte príslušnú literatúru, naučte sa vyjadrovať svoje myšlienky kompetentne, dôsledne, jasne a jasne. Možno budete musieť najať učiteľa, ale vynaložené úsilie stojí za to.

A ešte jedna nuance.Takmer každý z nás hovorí veľmi rýchlo, "jesť" veľa slov a koncov. V každodennom živote je to normálne, pretože ide o dialóg - to nepočulo, môžete sa opýtať. Hoci by sa samozrejme malo snažiť zabezpečiť, aby bol hovorený jazyk čistý a krásny. No, na tribunu a ešte viac! Koniec koncov, je jedna strana počúvaná a hádať, čo hovoril hovorca, je niekedy veľmi ťažké. A čo pozorujeme v skutočnosti?

Správne dýchanie

Ukazuje sa, že technika reči, dýchania, hlasu, dikcie je všetko jedno väzivo, ktoré sa s vylúčením akéhokoľvek prvku nevyhnutne rozpadne.

Dýchanie spravidla spôsobuje skvelé zmätoku ľudí. Všetci dýchame a bez neho nemôžeme existovať. Čo je tak zložité? Existujú však ťažkosti a značné. Rečník je ako spevák alebo hudobník, ktorý hrá vietorové nástroje, ktorí potrebujú správne dýchanie. Pomôže to zachovať jasnosť rozprávania, správna intonácia, nedovolí, aby sa hlas zlomil na zbytočnom mieste.

technika reči

Existuje niekoľko typov dýchania. Konkrétne: hrudník, v ktorom ramená vystupujú, brušné a bránice. Zvyčajne ženy dýchajú cez svoje prsia, na rozdiel od mužov. Možno preto je medzi krásnou polovicou ľudstva menej dobrých rečníkov. Koniec koncov, v tomto umení sa vyžaduje diafragmatické dýchanie, to znamená, pri ktorom membrána funguje.

Pre jeho vyhlásenie je potrebné vykonať nejaké jednoduchéale je dôležité, aby to bolo pravidelné. Po krátkom období trvalej a trvalej výcviku, ktorá sa v ich záťaži nelíši od fyzických cvičení, zistíte, že začnete dýchať úplne iným spôsobom.

Ako trénovať svoj dych?

Správna technika reči zahŕňadenné cvičenia na vývoj a optimalizáciu dýchacieho prístroja. Vždy hovoríme o výdychu a je mimoriadne dôležité, aby to bolo dlhé, ale nevedú k vyčerpaniu. Na rozdiel od výdychu by mala byť inhalácia energická a krátka. V opačnom prípade by medzi slovami boli dlhé nepríjemné prestávky. Aj keď sú samy osebe jednoducho potrebné pre krásnu reč, tieto medzery by sa nemali sprísniť. Preto je potrebné vykonávať cvičenia na dlhý nádych, zatiaľ čo sa musíte uistiť, že vzduch vyplní oblasť membrány a potom pomaly, čiastočne spotrebovaný. Nemusíte sa dostať do stavu, v ktorom človek už vyčerpal všetok vzduch, ale stále hovorí. Nezdá sa to veľmi krásne. Lepšie je zastaviť a opäť "dýchať".

Diktovanie tiež vyžaduje školenie

Súčasne s dýchacími cvičeniamiNezabudnite na dikciu. Mala by dostať malý čas, 10-15 minút denne. Veľmi skoro si všimnete, ako bude váš prejav zrozumiteľný a dobre pochopený ostatnými. Existuje veľa rôznych cvičení pre dikciu. Ale najprv musíte striedma posúdiť svoj prejav. Ak to chcete urobiť, stačí len nahrávať hlas na záznamníku hlasu a potom veľmi pozorne počúvať nahrávku. Bolo by pekné požiadať niekoho iného, ​​aby zhodnotil vašu dikciu, možno že si outsideri všimnú niečo, čo unikne vašej pozornosti a počutiu.

reči

Takže dávajte pozor na nasledujúce body:

  • Zvuky súhlasu. Čo sú to: či nie, či ich nie je prehltnúť?
  • Ako mäkké súhlasy zvuk.
  • Ako vyslovujete súhlasy na križovatke dvoch slov?
  • Ako sa vyslovujú nepresné samohlásky.
  • Ako súhlasia zvuky v rôznych častiach slova.

Zvyčajne si všimnete nejakú všeobecnú tendenciu alebo chybu. Možno aj iní, keď počúvajú nahrávky, počujú niečo iné. To všetko je frontom pre nadchádzajúcu prácu v oblasti hlasu a reči ako celku.

Koncepcia artikulácie

Vo všeobecnosti možno povedať, že dikcia aartikulácia je tá istá vec. Existujú kĺbové svaly, ktoré sa podieľajú na procese vytvárania zvukov a musia byť vyškolení. Tieto svaly tvoria správne zvuky, a preto je dôležité, aby boli silní a silní.

Chcem hovoriť krásnymi technikami reči

Aby ste ich posilnili, môžete a mali by ste vykonávať špeciálne cvičenia, ktoré zahŕňajú súbor cvičení pre jazyk, čeľuste, pery a dokonca aj tváre.

Môžete jednoducho poskakovať tváre a potom mierneMasáž tváre a pier. Okrem toho existuje veľa cvičení pre deti s problémami reči. Najčastejšie z nich je "ihla", keď potrebujete urobiť ostrý jazyk a dosiahnuť čo najvyššiu úroveň nosa a "lopatku", keď je jazyk čo najmenší.

Učiteľ vyhľadá

Ak ste veľmi znepokojení technikami reči, kurzy súnajlepšie, čo potrebujete. Môžete sa naučiť hovoriť krásne a správne doma po dlhú dobu a nezaznamenávať chyby, ktoré negujú všetko úsilie. Skúsený učiteľ a mentor to opraví včas a nedovolí, aby sa chyba vyriešila. Technika učiteľa reči bude fungovať ako referenčná a vedúca hviezda, ktorá neumožní vybočiť. Je to špecialista, ktorý vám povie, kedy budete celkom pripravený hovoriť pred ľuďmi a zastaví sa, ak je ešte príliš skoro, a potrebujete vyškoliť viac.

Čo a ako to povedať?

Takže aj keď ste dlho robili dikciu,nastavenie dýchacieho prístroja, ale neviete, čo povedať, je ešte príliš skoro na to, aby ste sa pýtali. Je potrebné, aby sa krásne zákruty a frázy dozrievali v čase, potrebné slová, ktoré si treba pamätať v čase, a reč prúdila ako prúd. Na tento účel stačí len čítať veľa a zamyslieť sa nad rôznymi témami. Musíte sa pokúsiť hľadať synonymá pre mnoho slov a zvýšiť si slovnú zásobu.

učiteľská technika

Reč mnohých ľudí je plná slovných parazitov. Spravidla týmto spôsobom vyplňujú nepríjemné prestávky, ktoré sa čas od času vyskytujú. Musíte to nasledovať a nebojte sa týchto veľmi pauzy. Zastavenie v reči sa vyskytuje, keď nie sme dostatočne pripravení, "klopýtame" a vyberáme potrebné slová a výrazy. To by nemalo byť. Žiadne impromptu na začiatku! Aby ste dosiahli jednoduchosť a plynulosť rozprávania, potrebujete veľa a tvrdej práce. Impromptu príde neskôr.

Je tiež veľmi dôležité sledovať tempo prejavu. Mnoho ľudí mumlá bez toho, aby si to všimli. Je veľmi ťažké úplne vnímať reč. Musíme sledovať tempo, s ktorým hovoríme, nie je to tak ťažké. Spočiatku je potrebné venovať pozornosť tomu, a potom sa to stane zvykom.

gestikulácia

Gestá sú našim druhým jazykom. Potrebujeme to však a tu sú niektoré pravidlá. Gestá by nemali byť príliš veľa. Aj veľmi rušivé zametanie. To je dôvod, prečo sa musíte naučiť ovládať svoje telo. Existuje celá veda, ktorá študuje výrazy tváre a gestá. Toto je kinetické. Dokonca aj povrchná zoznámenie s ním bude veľkým prínosom, pretože sa naučíte čítať malý jazyk tela. Každé gesto by malo byť premyslené. Najprv skúmajte a objektívne analyzujte pohyby, ktoré často používate, a potom vykonajte opravy.

koncept techniky reči

Odporúča sa premýšľať nad všetkými gestami vopred, vyskúšať si pred zrkadlom, ukázať svojim najlepším priateľom.

Ak poviete všetkým: "Chcem hovoriť nádherne ... Rečové techniky sú také komplikované! ", Potom je nepravdepodobné, že by ste dosiahli čokoľvek, krásny a správny prejav ide ruka v ruke s vierou v našu silu a úspech, všetci sú potrební pre takmer každého z nás, pretože úspech a sebavedomie patria medzi najdôležitejšie súčasnosti súčasného sveta.

Prax - a určite sa vám podarí!