Jazda bez poistenia - čo je to ohrozujúce?

Zákon

Vyžaduje sa pre akékoľvek dokumenty vodiča -vodičský preukaz, technický pas a poistenie. Pri absencii ani jednej z nich nemá právo riadiť. Dnes sa budeme zaoberať poistením, pravidlami na jeho získanie a rizikami jazdy bez poistenia.

jazda bez poistenia

Auto Insurance je druh poistnej ochranyobyvateľov, určených na obranu finančných záujmov majiteľa vozidla v prípade poruchy, krádeže alebo nehody týkajúcej sa jeho auta. V súčasnosti existujú dva druhy poistenia automobilov: povinné (OSAGO) a dobrovoľné (CASCO).

Z názvu je jasné, že OSAGO (znamenáako "povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla") je povinným postupom, podmienky dodania a tarify sú stanovené zákonom. KASKO je služba poskytovaná poisťovňami, takže podmienky a cenové ponuky tiež diktujú.

Ak ste vyvolali nehodu, OSAGO vám uhradípoškodenie poškodeného vozidla. Ak máte v tejto situácii pravdu, potom budete musieť požiadať o vyplatenie opravy od poisťovne páchateľa. Ak používate služby CASCO, poistenie

jazda bez poistnej pokuty
spoločnosť musí v každom prípade zaplatiť náklady. Existuje ďalší rozdiel medzi týmito systémami: OSAGO uhrádza škody iba v prípade nehody a CASCO - v prípade nehody, znehodnotenia, krádeže alebo zlomenia. Čo si vybrať, závisí od vášho rozhodnutia.

Jazda bez poistenia OSAGO, ako je uvedené vyššie, je neprípustná, v každom prípade budete pokutovaní bez ohľadu na to, či ste zabudli rozšíriť túto politiku alebo ju jednoducho nechali doma.

Zvážte druhý prípad: ste zabudli na formu poistenia doma, a skutočne to máte, nie je vypršaný a vy ste v ňom zapísaní. V tomto prípade Kódex správnych deliktov stanovuje varovanie alebo sankciu. Jazda bez poistenia bude stáť v tomto prípade 100 rubľov.

Ak je vodič oneskorený počas jazdypočas obdobia, ktoré OSAGO nestanovil, bude mu uložená pokuta 300 rubľov alebo bude zakázaná ďalšia prevádzka až do vylúčenia príčin. Pod tým sa zvyčajne dostanú letní obyvatelia, ktorí poisťujú svoje vozidlá na leto.

jemné riadenie bez poistenia

Často sa stáva, že naliehavo potrebujeteumiestniť za volantom vodiča, ktorý nie je zapísaný vo formulári. Jazda bez poistenia v tomto prípade bude tiež stáť 300 rubľov, plus vozidlo bude zadržaný až do príchodu majiteľa vozidla.

Jazda bez poistenia, ktorej trest jemaximálne je jazda po lehote poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Výška trestu je okolo 500-800 rubľov, okrem toho inšpektor dopravnej polície zakáže ďalšiu prevádzku vozidla. Rovnaká sankcia sa musí zaplatiť za nedostatok politiky, čo sa niekedy stáva napríklad vtedy, keď vodič v čase kúpy auta rozhodol, že ho vôbec nepoistí.

Pamätajte, že je oveľa lacnejšie a spoľahlivejšiekúpiť zásielku OSAGO alebo CASCO a to ani preto, že jazda bez poistenia je spojená s neustálymi konfliktmi s inšpektormi dopravnej polície. Nikto nemôže byť zodpovedný za to, čo sa s tebou stane zajtra na ceste. Je lepšie posadiť sa potichu za volantom auta, pretože nebudete musieť ľutovať obrovské peňažné straty v prípade krádeže alebo nehody.