Paranoid je kto? Neuropsychiatrické poruchy

zdravie

Duševné poruchy človeka sú ťažképatologické stavy, ktoré sa vyznačujú porušením intelektuálnej, duševnej činnosti a emočných porúch, ktoré majú rôznu mieru závažnosti.

paranoidný je

Čo zahŕňajú psychotické poruchy?

Po prvé, zistiť, na čo sa myslítaký termín ako "psychotické poruchy". Sú to prejavy duševných porúch, pri ktorých ľudská činnosť nezodpovedá životnému prostrediu alebo realite. Súčasne je reálny svetový pohľad silne deformovaný vo vedomí, čo vedie k poruchám správania, vzniku patologických syndrómov a symptómov.

Existujú duševné poruchyvyskytujú sa v dôsledku meningitídy, encefalitídy, mozgových nádorov, poranení, syfilis mozgu, ako aj degeneratívnych, cievnych a iných organických ochorení alebo poškodení mozgu.

Patria sem aj neuropsychiatrické poruchyposttraumatický stres, behaviorálne a mentálne abnormality u žien súvisiacich s reprodukčnou funkciou (tehotenstvo, popôrodné obdobie, predmenštruačný syndróm atď.), paranoja a mnoho ďalších.

Prečo dochádza k duševným poruchám?

príznaky duševnej poruchy

Dôvody, ktoré môžu spôsobiť takéto ochorenia, sú obrovské. Zamerajte sa na najčastejšie.

  1. neurózy, Dokonca aj najzákladnejšie vyčerpanie úzkostinervový systém človeka. často čerpáme v predstavách rôznych hrôz, predstaviť si nepredstaviteľné veci, a potom sa ukáže, že strach márne. Sú to obavy v dôsledku môže viesť k významnému duševnou poruchou.
  2. neurasténie, Často sa javí ako odpoveď na neustály vplyv akejkoľvek traumatickej situácie. Vyššia tendencia k takémuto ochoreniu je osoba so zvýšenou úzkosťou, pocitom povinnosti.
  3. depresie, Neustály smútok, odmietanie jesť, neochota robiť niečo, apatia na všetko často vedie k užívaniu drog, alkoholizmu, samovraždám.
  4. Chemické a toxické látky. Lieky, jedy, zložky potravín, ťažké kovy, alkohol vedú k vyčerpaniu, nedostatok vitamínov, resp. K rozvoju psychóz.

Známky duševnej poruchy

K charakteristickým príznakom tohto alebo tohoporuchy zahŕňajú poruchy nálady, správania alebo myslenia, ktoré nezodpovedajú existujúcim normám. K ďalším znakom, ktoré budú viditeľné samotným pacientom alebo okolitým ľuďom, by sme mali dodať:

  • fyzické príznaky (bolesť, nespavosť);
  • emočné symptómy (úzkosť, strach, smútok atď.);
  • Kognitívne poruchy (poruchy pamäti, neschopnosť jasne premýšľať);
  • znaky správania (agresia, neschopnosť vykonávať každodenné funkcie);
  • halucinácie.

neuropsychiatrické poruchy
Každá porucha je charakteristická špecifickoupríznaky. Ak v jednom prípade má človek odchýlku v správaní, potom v inej situácii možno pozorovať aj takéto druhy porúch myslenia ako porušenie jeho dynamiky (pomalosť prejavu), ovládanie časti a motivácia. V počiatočných štádiách je veľmi dôležité vyhľadať lekársku pomoc.

Čo je paranoia nebezpečné?

Pri tejto poruche je potrebné ostriť samostatnepozornosť, pretože ešte nebola úplne preskúmaná a medicína nemá žiadne účinné spôsoby, ako ju upraviť. Zvláštnosťou choroby je to, že pred nástupom terminálnej fázy nie sú žiadne príznaky ochorenia. To vedie k jej progresii, pretože pacient nepožaduje pomoc.

typy porúch myslenia

Symptómy paranoja

Paranoid je človek, ktorý neustálesú to bludy. To môže byť vyjadrené nadmerným podozrením, neopodstatnenou nedôverou k druhým. Ľudia s touto diagnózou sú schopní jasne vnímať emocionálne pozadie iných ľudí, ale je to pravda, nemôžu ich interpretovať. Niekedy sú pre ňu veľmi maličké maličkosti a dokonca aj negatívne sfarbenie.

Napríklad paranoidný - toto je osoba, ktorá je v najnebezpečnejšej osobebude mať podozrenie na teroristu alebo maniaka. Bude si istý, že nepochopiteľne "vypočíta" všetky "najhoršie plány" pravidelného prechádzajúceho. Ak človek s takouto diagnózou žiarli na svoju ženu, potom mu nič nemožno dokázať a on sám je schopný priviesť svoju ženu k záchvatu infarktu.

duševnej poruchy človeka

Aké je správanie paranoidného?

Ľudia s takou duševnou poruchousú neustále naklonení kritizovať niekoho bez dôvodu, ale netolerujú akékoľvek vyhlásenia v ich prejave. Napriek tomu sa však správajú relatívne primerane, bez toho, aby preukázali nadmerné agresie. Paranoid je osoba, ktorá nie je prenasledovaná halucináciami alebo akýmikoľvek zvláštnymi odchýlkami, ktoré sú viditeľné pre iných, okolo ktorých je možné podozrenie na ochorenie.

Áno, vzťahy s ľuďmi okolo vás sú paranoidnéťažké, pretože variantov, ale to nebráni tomu, aby im logicky myslieť a byť celkom aktívny spoločensky. Okrem toho, ak je takýto človek stavia svoj vlastný reťazec logiky, bolo by to dokonalé a presné, že by bolo nemožné nájsť žiadnu chybu. Avšak základom takejto argumentácie je založená hlavne na podozrenie, lebo nezodpovedá súčasnej stave.

paranoja

Kedy sa môže objaviť paranoja?

Najčastejšie sa prejavuje prejav takejto chorobyv dospelosti, u ľudí stredného veku. Paranoja, podobne ako mnoho iných psychiatrických porúch, je v detstve položená. Napríklad nie je pre nikoho tajomstvo, že malé chlapci a dievčatá spravidla nikdy nie sú v jednom veľmi priateľskom tíme. A ako reagujú deti, keď sa chlapec a dievča dostanú do školy na jednom školskom stole? Možno sa im zdá, že takýmto spôsobom to učiteľ urobí konkrétne, snažiac sa vysmievať ľudí alebo trestať ich za určitý trestný čin.

A neskôr, po nejakom čase, kedyheterosexualita sa vyvíja, situácia sa mení a má iný smer. A ak psychika osobnosti nemohla úspešne prekonať toto obdobie a "uviazla" v nej, potom riziko ochorenia s paranojiou v budúcnosti je veľmi vysoké.

Paranoid je osoba, ktorá potrebujeliečiť, akonáhle sa objavia prvé rušivé príznaky. Hlavné metódy liečby tejto choroby sú v psychoterapeutických kurzoch. Vykonávajú sa s každým pacientom individuálne.