Bulbar syndróm: príznaky, príčiny, liečba

zdravie

Bulbar syndróm nazývaný bulbarparalýza je syndróm poškodenia sublingválnych, glossofaryngeálnych a putujúcich lebečných nervov, ktorých jadrá sa nachádzajú v medulla oblongata. Bulbar syndróm sa vyskytuje pri bilaterálnom (menej často jednostrannom) poškodení jadier X, IX, XI a XII kraniálnych nervov súvisiacich s kaudálnou skupinou a zapustených do medulla oblongata. Okrem toho sú poškodené korene a nervové kmeňové bunky vo vnútri lebečnej dutiny a za ním.

V prípade bulbarového syndrómu, periférnehopharyngoplegia, pier, jazyka, mäkké poschodie, epiglottis a hlasivky. Výsledkom toho je paralýza dysphagia (prehĺtaní funkcie porucha) a dyzartria (poruchy reči). Bulbárna dyzartria je charakteristická slabá a dutým hlasom, až do úplného aphonia, tam brnknutí a "rozmazanie" znie. Výslovnosť spoluhlásky znie líšiacich sa v mieste kĺbu (apicals, labiálnej, Velaro), a spôsobu výroby (slot occlusives, mäkká, pevná látka) je rovnaký typ a samohlásky - zriedka odlíšiť od seba navzájom. Reč u pacientov s diagnostikovaným "bulbarovým syndrómom" je spomalená a veľmi únavné. V závislosti od závažnosti svalovej parézou a jeho dyzartria syndrómu prevalencia bulbárna môže byť globálne, čiastočné alebo selektívne.

Pacienti s ochrnutým ochrnutím sú rozdrvení dokoncatekuté potraviny, tk. v mimoriadne ťažkých prípadoch nie sú schopné produkovať prehĺtanie, u pacientov sa vyvinú poruchy srdcovej činnosti a respiračné rytmy, ktoré často vedú k smrti. Preto je mimoriadne dôležitá včasná naliehavá starostlivosť o pacientov s týmto syndrómom. Spočíva v odstránení ohrozenia života a následnom prenose do špecializovanej lekárskej inštitúcie.

Bulbar syndróm je typický pre nasledujúce ochorenia:

- genetické choroby, ako je Kennedyova choroba a porfýria;

- cievna choroba (infarkt myokardu);

- syringobulbia, ochorenie motorických neurónov;

- zápalovo-infekčné choroby (Lymeova choroba, Guillain-Barreov syndróm);

- Onkologické choroby (glióm mozgového kmeňa).

Základom diagnózy bulbárnej paralýzy jeidentifikácia charakteristických znakov alebo klinických príznakov. Najspoľahlivejšie metódy pre diagnostiku tohto ochorenia zahŕňajú elektromyografie dáta a priame vyšetrenie orofaryngu.

Existujú bulbarové a pseudobulbárne syndrómy.Hlavným rozdielom medzi nimi je, že s pseudobulbarovým syndrómom ochrnuté svaly nie sú atrofované, t.j. paralýza je periférna, neexistujú žiadne fibrilárne škubnutia svalov jazyka a reakcia znovuzrodenia. Pseudobulbárna paralýza je často sprevádzaná násilným plačom a smiechom, ktoré sú spôsobené narušením spojov medzi centrálnymi subkortikálnymi uzlami a kôrou. Pseudobulbarový syndróm na rozdiel od bulbaru nespôsobuje apnoe (zastavenie dýchania) a poruchy srdcového rytmu. Pozoruje sa hlavne v difúznych léziách mozgu, ktoré majú cievnu, infekčnú, intoxikáciu alebo traumatickú genézu.

Bulbar syndróm: liečba.

Liečba bulbárnej paralýzy je zameraná hlavnevzdelávanie, odstránenie základnej choroby a kompenzácia za porušené funkcie. Zlepšiť funkciu prehĺtania predpísaných liekov, ako je kyselina glutámová, proserín, nootropné lieky, galantamín a vitamíny a so zvýšeným slinovaním - liek atropín. Kŕmenie takýchto pacientov sa uskutočňuje pomocou sondy, t.j. enterálne. Ak dôjde k porušeniu funkcie dýchania, je predpísané umelé vetranie.